نیازمندیهای آنلاین به این معنی است که در هر زمان و در هر جا و مکانی امکان ثبت و درج تبلیغ و یافتن تبلیغ برای کاربران وجود داشته باشد تا بدین وسیله هم در زمان و هم در هزینه صرفه جویی گردد.سایت تبلیغاتی گنجک با افتخار به این مهم پرداخته و روز به روز این امکان را برای کاربران و استفاده کنندگان وب سایت های تبلیغاتی جهت رفع نیاز خود توسعه و بهبود بخشیده است.امید است در سایه الطاف الهی و همکاری شما عزیزان بتوانیم از لحاظ کمی و کیفی به بهترین شرایط ممکن دست یابیم.