تبلیغات پاپ آپ روشی برای بازدید بیشتر از تبلیغ شما می باشد.تیم گنجک تصمیم گرفته است تا در کنار روش های دیگر، این روش را نیز برای فروش بیشتر و بازدید بیشتر برخی تبلیغات خاص در نظر بگیرد. تبلیغات پاپ آپ در سایت تبلیغاتی گنجک بصورت 8 و 9 ستاره انجام می شود.برای سفارش و هزینه این نوع آگهی در سایت گنجک، بر روی تعرفه های آگهی کلیک کرده و ثبت سفارش نمایید.مراحل کار بدین صورت است که ابتدا شما تبلیغات خود را بصورت 8 و یا 9 ستاره درج می نمایید و علاوه بر اینکه تبلیغات شما از مزایای ستاره های بیشتر بهره مند می شود، تبلیغ شما توسط مدیران سایت تبلیغاتی گنجک، بصورت پاپ آپ در یک و یا دو روز منتشر می گردد. همچنین برای سفارش تبلیغات خود به تعداد روزهای بیشتر در پاپ آپ میتوانید از طریق فرم تماس با ما مکاتبه نمایید.