بطور معمول،زمانی که صحبت از مرکز نیازمندی می شود، میتوان از مسائل بسیاری صحبت کرد. از جمله این مسائل درج و تعریف تبلیغات برای هر کاربر و مشتری در سایت های تبلیغاتی است.در مرکز نیازمندی های آنلاین گنجک امکان ثبت تبلیغ برای تمامی رسته های شغلی فراهم است